Home header bg

Eesti Bahá’í Kogudus

“Olgu teie nägemus pigem kogu maailma hõlmav …”

— Bahá’u’lláh

Mitmes Eesti otsas töötavad Bahá’íd koos oma sõprade ja naabritega selle nimel, et ellu viia Bahá’u’lláh õpetused oma eludes ja kogukondades.

Tuhandetes ja tuhandetes paikades üle maailma, ka näiteks nagu Tallinn, Tartu, Narva ja Pärnu, inspireerivad Bahá’í usu kirjutised inimesi ja kogukondi, et edendada oma elusid ja panustada tsivilisatsiooni arengusse. Inimkond, seletavad Bahá’í kirjutised, on läbinud lapseea ja seisab nüüd ühise täiskasvanuea lävel. Revolutsioonilised ja kaugele ulatuvad muutused, mis toimuvad praegusel hetkel, on iseloomulikud sellisele muutuste perioodile – ajale, mida võib võrrelda noorukieaga. Sellel ajajärgul pühitakse minema mõtted, suhtumine ja harjumused, mis on pärit inimkonna varasematest arenguetappidest ja vähehaaval hakkavad juurduma uued mõtte- ja käitumismustrid, mis peegeldavad selle ajajärgu lähenevat küpsust.

Bahá’í tōekspidamised puudutavad selliseid olulisi teemasid nagu inimkonna ühtsus, inimese sünnipärane õilsus, religioosse tõe järkjärguline avaldamine, vaimsete omaduste arendamine, sugude fundamentaalne võrdsus, religiooni ja teaduse vaheline harmoonia, õigluse kesksus kõigis inimlikes ettevõtmistes, hariduse olulisus ajal, mil inimkond areneb ühise küpsuse poole.

“Kõik inimesed on loodud, et kanda edasi pidevalt arenevat tsivilisatsiooni.”

— Bahá’u’lláh